Zorgzwaartepakketten (ZZP's)

Een Zorgzwaartepakket (ZZP) geeft precies aan welke zorg u krijgt en waar u aanspraak op kunt maken. Zorggroep De Vechtstreek levert zeven verschillende ZZP’s.

Welk ZZP u krijgt, hangt af van uw indicatie die u heeft gekregen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).