Maatschappelijke Ondersteuning

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Mensen met een beperking, bijvoorbeeld door ziekte of ouderdom, hebben recht op een financiële tegemoetkoming uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De Wmo is bedoeld voor de bekostiging van lichte ondersteuning zoals huishoudelijke hulp. Voor intensievere ondersteuning (zoals persoonlijke verzorging, dagverzorging of verblijf in een woonzorgcentrum) kunt u aanspraak maken op de Wlz

Wmo loket

Het Wmo-loket van gemeente Stichtse Vecht is het loket voor al uw aanmeldingen over zorg, welzijn en ondersteuning, om zo mee te (kunnen) blijven doen aan de samenleving. Het Wmo-loket kijkt samen met u naar wat het beste antwoord op uw aanmelding voor ondersteuning is. In sommige gevallen kunnen medewerkers uw vraag direct beantwoorden of uw aanmelding direct in behandeling nemen en ondersteuning voor u regelen. Het Wmo-loket geeft ook informatie over andere organisaties die u kunnen helpen.

Het Wmo-loket geeft informatie en advies over:

 

Bij het Wmo-loket kunt u terecht voor:

Aanvragen

Heeft u ondersteuning of hulp nodig op het gebied van wonen, welzijn of zorg? Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart, een gehandicaptenparkeerplaats, huishoudelijke hulp, woon,- of vervoersvoorzieningen voor gehandicapten of ouderen? Dan kan de gemeente u verder helpen. 

Persoonlijke informatie

Na het beoordelen van uw persoonlijke situatie, geeft de gemeente een indicatie af. Het is ook mogelijk dat de gemeente u adviseert om een indicatie bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) aan te vragen. Uw indicatie bepaalt welke bijdrage u krijgt uit de Wmo.

Vragen

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het Wmo-loket. Het Wmo-loket is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8:30 tot 17:00 uur via Contact & Openingstijden. U kunt ook bellen als u een afspraak wilt maken met een Wmo-consulent.

Eigen bijdrage

Niet alle kosten voor huishoudelijke hulp worden vergoed. Er is een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw belastbaar inkomen. www.stichtsevecht.nl/zorg-welzijn/wmo

Meer informatie over de Wmo van de Rijksoverheid vindt u hier. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo

Meer info over AWBZ overheid vindt u hier: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-wet-bijzondere-ziektekosten-awbz