Een Wlz indicatie verkrijgen

Wanneer u in een woonzorgcentrum wilt gaan wonen of thuis persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding nodig heeft, heeft u een Wlz-indicatie nodig.

Wlz staat voor Wet Langdurige Zorg. De Wlz is een volksverzekering (iedereen die in Nederland woont of werkt is automatisch verzekerd) en dekt omvangrijke ziektekosten die niet onder de zorgverzekering vallen.

Centrum Indicatiestelling Zorg

U kunt een Wlz indicatie op twee manieren verkrijgen. U kunt zelf contact opnemen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of, wanneer u kiest voor onze Zorggroep, kunt u met onze zorgbemiddelaar (via de 80+ melding) samen de indicatie aanvragen. 

Hulp bij aanvraag

De zorgbemiddelaar helpt u bij de aanvraag van uw indicatie. Zij bekijkt samen met u wat uw wensen en behoeftes zijn en vult zo nodig het aanvraagformulier voor Wlz-zorg samen met u in. Hierop baseert het CIZ uw indicatie.

Zorg op maat

Op basis van uw indicatie bespreekt de medewerker van Zorggroep De Vechtstreek welke zorg het best bij u past en welke zorg u kunt ontvangen. Zo nodig regelen wij overbruggingszorg voor u.

Nieuwe situatie

Het is natuurlijk mogelijk dat uw persoonlijke situatie, en daarmee ook uw zorgbehoefte, verandert. Uw zorgbemiddelaar kan dan een nieuwe aanvraag voor Wlz-zorg indienen zodat uw indicatie door het CIZ wordt aangepast.

Direct een indicatie aanvragen bij het CIZ:

Telefoon: 088 - 789 1000

Bezoekadres:
Orteliuslaan 1000
3528 BD Utrecht

Postadres:
Postbus 2690
3500 GR  Utrecht

Meer informatie over de Wlz van de Rijksoverheid vindt u hier.