Zorg aanvragen (zorgbemiddelaar)

Heeft u behoefte aan zorg of wilt u in een van onze zorginstellingen gaan wonen, dan kunt u contact opnemen met onze zorgbemiddelaar.

Zorgbemiddelaars mevrouw De Kaper of mevrouw Brouwer zijn dagelijks van 09:00-16:00 uur bereikbaar, zie fotoinzet "Zorg aanvragen of vragen?" rechts op deze pagina, u kunt ook mailen door op dit e-mailadres te klikken: zorgbemiddeling@szdv.nl

Indien gewenst, kan de zorgbemiddelaar ondersteuning bieden bij het doen van de zorgaanvraag.  

Huishoudelijke hulp

Voor huishoudelijke hulp dient u een aanvraag in te dienen bij het Wmo-loket van uw gemeente.

AWBZ-indicatie

Voor verpleging, verzorging, dagverzorging en een persoonsgebonden budget (PGB), heeft u een AWBZ-indicatie nodig. Deze kunt u verkrijgen via onze zorgbemiddelaar, of direct bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Particulier zorg inkopen

Wilt u particulier hulp of zorg inkopen, neemt u dan contact op met onze zorgbemiddelaar.