Alarmering

Veilig in uw eigen vertrouwde omgeving wonen en toch de zekerheid hebben dat er altijd iemand aanwezig is die hulp biedt als dat nodig is.

Dat kan met de complexgebonden personenalarmering, die aangesloten is op de meldcentrale van Woonzorgcentrum Overdorp. De huurders van de aanleun- en vrije sectorwoningen zijn aangesloten op de meldcentrale van het woonzorgcentrum.

Er is in het appartement op de wand een oproepkastje geplaatst waardoor het mogelijk is in geval van calamiteiten - een spreek- luisterverbinding met medewerkers van de verzorging tot stand te brengen. De huurder heeft bij een acute situatie direct persoonlijk contact met de verzorging en kan aangeven wat er aan de hand is. Er kan relatief snel professionele hulp geboden worden. Op medische indicatie kunnen halszenders tegen een vast bedrag per maand beschikbaar worden gesteld.