Aanleunwoningen

In Overdorp zijn 24 sociale huurwoningen beschikbaar.

Een wooncluster van zeventien woningen is in 2005 in gebruik genomen. Deze woningen 'leunen' tegen woonzorgcentrum Overdorp aan. Begin 2010 zijn gelijktijdig met de nieuwbouw van het woonzorgcentrum nog eens zeven sociale huurwoningen opgeleverd.

De woningen zijn van alle gemakken voorzien en zijn rolstoeltoegankelijk en aanpasbaar gebouwd. Hierdoor is het mogelijk zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen ook als in de toekomst sprake zal zijn van toename van de zorgvraag.

Zo is het mogelijk om beschermd en veilig te wonen ook zonder Wlz-indicatie (opname in het woonzorgcentrum) dicht bij de voorzieningen van Overdorp te wonen. Huurders kunnen van vele zorg-, welzijns- en gemaksdiensten in het woonzorgcentrum gebruik maken en terugvallen op professionele en servicegerichte zorgverleners.