Tijdelijk verblijf

Het woonzorgcentrum Overdorp biedt de mogelijkheid aan ouderen van 65 jaar en ouder om er voor korte of langere tijd te logeren.

Er staat een ruim appartement ter beschikking voor deze dienstverlening. Het appartement is sfeervol ingericht en beschikt over een woon- slaap- en badkamer. U kunt desgewenst eigen meubilair meenemen om uw eigen sfeer te bepalen, zodat u zich 'thuisvoelt'.

Privacy

De inrichting van het appartement waarin privacy is gewaarborgd, is huiselijk en functioneel. Het verblijf is bestemd voor ouderen die tijdelijk intensieve zorg nodig hebben, bijvoorbeeld herstel en revalidatie na een ziekenhuisopname of in het geval van een calamiteit, zoals een plotselinge ziekte of een ongeval. Ouderen hebben in deze situatie meer behoefte aan zorg en aandacht. Als deze verzorging en begeleiding niet thuis geboden kan worden, biedt dit verblijf uitkomst. De cliënten kunnen gebruik maken van alle zorg- en dienstverlening van het woonzorgcentrum. Voor tijdelijk verblijf is een indicatie nodig van het CIZ.

Logeerkamer

Het appartement kan tevens – indien beschikbaar – worden aangewend als logeerkamer. Bestemd voor ouderen die verblijven in verzorgingshuizen elders in Nederland, biedt dit een mogelijkheid om in een andere omgeving van een korte vakantie te genieten. Voor partners die het hele jaar de zorg voor hun echtgenoot op zich nemen, biedt deze logeermogelijkheid even de ruimte om 'op adem' te komen. De zorg kan voor een nader af te spreken periode worden toevertrouwd aan professionele medewerkers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze zorgbemiddelaars, zie inzet "Zorg aanvragen of vragen?", rechts op deze pagina.