Kleinschalig wonen (PG)

In januari 2010 is woonzorgcentrum Overdorp verhuisd naar de nieuwe locatie. Hierin zijn we begonnen met twee leefeenheden kleinschalig wonen voor cliënten met psychogeriatrische aandoeningen (dementie). Op ieder leefeenheid wonen 7 cliënten. Iedere cliënt heeft een ruime zitslaapkamer met badkamer en er is een gezamenlijke huiskamer.

Doelgroep

Het kleinschalig wonen is voor ouderen met psychogeriatrische problematiek (dementie) waarbij multidisciplinaire zorgverlening noodzakelijk is (verpleeghuiszorg). Tevens is het van belang dat de cliënt gebaat is met een huiselijke en veilige woonomgeving. Er is een indicatie nodig met zorgzwaarte pakket 5 grondslag PG.

Visie

Voor de cliënten is het van belang dat zij een herkenbare en fijne woonomgeving hebben, waarbij veiligheid en geborgenheid wordt geboden.

Het samen wonen in een leefeenheid is gericht op huiselijkheid en een gezellige sfeer. De zorgverlening is aanvullend en overnemend van aard en zal aansluiten op de behoefte van de cliënt. De zorgafspraken leggen we vast in het persoonlijke zorgleefplan.

De meeste activiteiten zijn van huishoudelijke aard zoals tafeldekken, opruimen, afwassen, wasgoed vouwen, spelletje spelen. Maar ook activiteiten als gesprek van de dag, planten verzorgen etc. Ook wordt er volledig zelfstandig gekookt.

Verzorging en verpleging

Op de leefeenheden werkt 1 vast team van medewerkers. Dit team bestaat uit zorgmedewerkers in verschillende functies, gastvrouwen, huishoudelijk medewerkers en leerlingen en stagiaires. Uw eigen verantwoordelijk verzorgende (EVV-er) is het aanspreekpunt voor alle vragen van u en uw familie of mantelzorgers.

Behandeling

Zodra u woont op kleinschalig wonen (leefeenheid de Molen en leefeenheid de Brug) in Overdorp, neemt de specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts) de medische zorg over van de huisarts. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met De Rijnhoven, verpleeghuis Heremalerhof te Harmelen. De verpleegkundige achterwacht en de paramedische behandelaars zoals psycholoog en fysiotherapeut worden gegeven vanuit de Heremalerhof.

Zorgleefplan

De EVV-er legt samen met u de afspraken vast in een persoonlijk zorgleefplan. Het gaat hierbij om alle afspraken ten aanzien van zorg en dienstverlening en ook de inzet van familie en mantelzorg.

Het zorgleefplan wordt minimaal 2 maal per jaar besproken in het multidisciplinair overleg (MDO) en bijgesteld. Bij het MDO kan een vertegenwoordiger van de cliënt betrokken zijn.