Alarmering

Veilig in uw eigen vertrouwde omgeving wonen en toch de zekerheid hebben dat er altijd iemand aanwezig is die hulp biedt als dat nodig is. Dat kan met de complexgebonden personenalarmering.

Deze is aangesloten is op de meldcentrale van Woonzorgcentrum De Aa. Er is in het appartement op de wand een oproepkastje geplaatst waardoor het mogelijk is (in het geval van calamiteiten) een spreek- luisterverbinding met medewerkers van de verzorging, of tijdens openingstijden (ma t/m vrijdag) met de receptioniste van het woonzorgcentrum, tot stand te brengen.

Direct contact

De cliënt (of abonnementhouder) heeft bij een acute situatie direct persoonlijk contact en kan aangeven wat er aan de hand is. Er kan relatief snel professionele hulp geboden worden. Op medische indicatie kunnen halszenders tegen een vast bedrag per maand beschikbaar worden gesteld.