Nieuws

Zorggroep De Vechtstreek heeft een mijlpaal bereikt!

Zorggroep De Vechtstreek heeft een mijlpaal bereikt! Vandaag, 12 mei, de Dag van de verpleging/verzorging, is onze Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad (VVAR) geïnstalleerd.  Via de VVAR kan er door verpleegkundigen en verzorgenden invloed worden uitgeoefend op het (kwaliteits)beleid van Zorggroep De Vechtstreek.  De VVAR kan gevraagd en ongevraagd beroepsinhoudelijk advies… Lees verder >>